Intro

Een groeiend aantal gelovigen kiest ervoor (of overweegt) om een tijdlang de connectie met het gebruikelijke kerkgebeuren los te laten.  De aanleidingen hiervoor zijn heel uiteenlopend.  Soms kan deze stap zonder veel problemen worden gezet, soms is het een moeilijk traject of liggen diepgaande probleemsituaties aan de oorsprong. 

Hoe het ook zij, het roept meestal vragen op.  Vragen die zowel vanuit onze omgeving op ons af kunnen komen als vragen die onszelf soms in de ban houden.  Kan dat wel?  Moet ik niet deel uitmaken van een kerkgemeenschap?  Heb ik dan nog een plaats in het lichaam van Christus?  Maak ik dan nog deel uit van Gods Koninkrijk?  Hoe moet ik verder?  Waar vind ik aansluiting? …

Ikzelf heb mij heel stevig in het kerkgebeuren verankerd geweten.  Ik kon mij niets anders voorstellen.  Beginjaren 2000 kwam ik in de kerk in een heel intense en moeilijke periode terecht.  Het leidde tot ernstige gezondheidsproblemen en tot de noodzaak om mezelf buiten de kerk in veiligheid te brengen.
Het was niet eenvoudig om de evidente weg van de kerk achter mij te laten en nieuwe zinvolle sporen te gaan zoeken.  Maar net deze woestijnperiode heeft weggegomd wat niet essentieel is in het geloofsleven.  Tegelijk werd het wezenlijke weer helder in de verf gezet.  Een langzaam maar heilzaam proces.

Leven zonder verbonden te zijn met een lokale kerkgemeenschap is geen doel dat moet nagestreefd worden, maar een aantal mensen hebben deze ruimte beslist (een tijd) nodig. 
Op deze webstek – Gelovigen… zonder kerk? – vind je een aantal overdenkingen.  Er wordt ruimte aangeboden om je persoonlijke weg te zoeken en te gaan.  Gebruikelijke wegen worden wel eens in vraag gesteld en ongebruikelijke wegen belicht.  De thema’s richten zich op het vinden van onze plaats wanneer we onszelf buiten de lokale kerkgemeenschap zien terecht komen, of stappen in die richting overwegen. 

Welkom

De behoefte om geloof op een authentieke manier te kunnen beleven, brengt al sinds het ontstaan van het christendom mensen in beweging.  We zoeken als gelovigen een weg naar een zinvol en vruchtbaar leven dat aansluit bij wie we zijn. 

​Dat zoeken houdt soms in dat de bekende wegen verlaten worden om ruimte te maken voor nieuwe ontdekkingen.  Hierbij zijn het meestal niet de fundamenten van ons geloof die in vraag staan, maar wel hoe we die fundamenten het best in ons leven kunnen inpassen en levend maken. 
Zoekende mensen zijn uit op verdieping, authenticiteit, waarachtigheid, groei, vruchtbaar zijn,… 
Ook in onze tijd blijft dit zoeken doorgaan.  Elke tijd brengt andere vraagstukken en behoeften naar boven.  We mogen er van uitgaan dat Gods Geest ons langs passende en misschien nieuwe wegen zal leiden.

Vanuit een verscheidenheid aan mensen groeit als vanzelf een verscheidenheid aan wegen en accenten.  Er blijken veel manieren te zijn om het christelijk geloof vorm te geven.  Hierin mogen we ruimte vinden voor onszelf, om onze persoonlijke zoektocht naar onze plaats af te leggen. 

Wie zichzelf buiten de lokale kerkgemeenschap ziet terecht komen ontmoet veel vragen.  Niet alleen van buitenaf, ook vanuit onszelf stellen we onze weg soms in vraag.  Voor velen is het een worsteling. 
Veel grote mannen en vrouwen in de bijbel brachten een bepaalde periode in hun leven door in moeilijkheden en afzondering.  Hierin zijn veel mooie verhalen en voorbeelden te vinden die ons kunnen bemoedigen, inspireren en handvaten bieden.

Ik wil u aanmoedigen om met uw verhaal de Allerhoogste op te zoeken, te beluisteren wat er in het binnenste leeft en de dialoog aan te gaan met Vader, Jezus, Heilige Geest. 
Zelfs als het verhaal begint met kwetsuren, ongenoegen, boosheid of een depressie… er is een weg naar een zinvol en vruchtbaar leven in verbondenheid met de Hoogste. 

Waar die weg naar toe leidt is misschien nu nog onduidelijk, maar dat is inherent aan zoeken.  En zoeken vraagt zowel tijd als aandacht. 
“En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Math 28:20 (NBV)

Zegen,
Marc
(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –