Menu – inhoud

In de marge

Onderstaande overdenkingen hebben globaal genomen een leestijd van 15 à 20 min. Sub-titeltjes verdelen de overdenking nog in kleine stukjes.

Onderstaande onderdeeltjes hebben elk een leestijd van 15 à 20 min.
Sub-titeltjes verdelen de overdenking nog in kleine stukjes.

 • De eerste geloofsgemeenschappen rond Christus
 • Structuur en leiding
 • Het ‘gewone’ volk – gelovigen in het algemeen
 • Een evolutie in stromingen en denken
 • Afgelopen decennia – honkvastheid doorbroken
 • Recente ontwikkelingen – los van de kerk
 • Afrondend
 • Keuzes in ons persoonlijk traject
 • Waar loop ik tegenaan in mijn gemeenschap ?
 • Tijd nemen
 • Vrijheid creëren
 • Verbonden met Vader, Jezus, Heilige Geest
 • ‘The place to be’
 • Johannes de Doper
 • De geschiedenis herhaalt zich
 • Hoe kan het dan verder ?
 • Concurrentie ?
 • Afrondend

Meditatief beeld:

Is kerkverlating per definitie een probleem ?

Onderstaande overdenkingen hebben globaal genomen een leestijd van 15 à 20 min. Sub-titeltjes verdelen de overdenking nog in kleine stukjes.

 • Kerk en net
 • Is het allemaal goed ?
 • Waar toets je af, bij God of bij mensen ?
 • Afrondend
 • Fases in het leven
 • Het mooie aan het zien van fases
 • Aandacht voor de fase waarin we nu zitten
 • Onze huidige fase in ons geloofsleven bevragen
 • Trouw zijn aan onze fase
 • Afrondend
 • Coherent geheel
 • Groei, waarbij de mens een cruciale rol krijgt toebedeeld
 • Verbondenheid
 • Vrijheid, een keuze
 • Buiten Gods gebied
 • Mengelmoes
 • Gods aanhoudende wens om te herstellen
 • Gods Focus
 • Deel uitmaken van
 • Elementen van een gefocust leven
  1. Focus op relatie met Vader, Jezus, Heilige Geest
  2. Luisteren naar wegen of accenten die Hij naar voor schuift
  3. Zoeken naar groeimogelijkheden op deze wegen en accenten
  4. Vanuit jouw specifieke weg en accenten betrokken zijn bij het lichaam
  5. Gebed en voorbede
 • Afrondende gedachten
 • Laten we ons

 • Op jezelf – eigen verantwoordelijkheid
 • Welke gevoelens vullen de nieuwe ruimte ?
 • Tegenslag, verdriet, gemis – positieve of negatieve wending
 • Het gevoel of de gedachte dat loskomen van de kerk vanzelf vernieuwing brengt
 • De toets van het hart, de focus
 • Een voorbeeld dat helpt onderscheiden, Mozes en het volk
 • Afrondend
 • Tot slot: wees mild !!

Citaten uit de bijbel zijn doorgaans ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders vermeld
(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –