Extra

Artikel: EO Visie – Column Annemarie – “Blijf erbij of kom terug”

Proza: “Heden geen kerkdienst”


Artikel: EO weekmagazine Visie nr.40, 5-11 okt 2019  –  Column Annemarie

Blijf erbij of kom terug

Gehuld in humor legt Annemarie op ontnuchterende wijze de vinger op de pols:  wat is je motivatie om de kerk te verlaten?

​Een warme oproep om niet ondoordacht af te haken, niet van de kerk en je medegelovigen, en niet van je plaats in Gods Koninkrijk.

​Tegelijk wordt ruimte gelaten voor de “absenten [afwezigen] uit de nood geboren”, zij die vanuit een bepaalde nood hebben ontdekt dat ze zich beter (een tijd) uit de kerk kunnen terugtrekken. 

Door deze column hier te plaatsen wil ik onderstrepen dat ‘geloven zonder kerk’ voor mij geen doel is dat moet nagestreefd worden, maar een weg die in specifieke omstandigheden heilzaam kan zijn.

Een weg met risico’s, waarbij je moet nagaan of je wel zal uitkomen waar je denkt naartoe te moeten.

​Zoek de weg die jou brengt naar een heilzaam leven, in verbondenheid met Vader, Jezus, Heilige Geest.

Nuttige link: visie.eo.nl


Proza

“Heden geen kerkdienst”

Ik ben naar de kerk geweest
maar kwam er niet tot rust.
Ik zocht naar God en naar mezelf
maar vond alleen geluid.
Ik concentreerde mij op zang en boodschap
en merkte daarbij vooral mijn inspanning.

Eenmaal buiten probeerde ik te denken,
aan de boodschap, er zat wel wat in.
Maar na 50 meter dacht ik alleen: eindelijk stil.

Ik reed niet naar huis maar naar het bos.
De hoge beuken als pilaren en de bladeren als dak.
Het miezerde heel zachtjes, maar ik werd niet nat.
Stil geritsel, een paar vogels met een lied.

Wandelend in een trage tred kwam ik weer tot leven.
Ik hoef niet meer kabáál, maar binnenkomen in de rust.

In die rust komt geleidelijk naar boven wat God tot mij zegt.
Als ik eerder had geluisterd had ik zeker gehoord:
heden voor jou geen kerkdienst.
(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –