Verschillende aanleidingen om een kerkgemeenschap te verlaten

Enkele globale aanleidingen uit een breed scala van mogelijkheden en combinaties:

 • Er zijn beslist mensen die op een gezonde manier tot het besef komen dat hun weg best verder gaat buiten een lokale kerkgemeenschap.  Vaak hebben deze mensen een lange staat van dienst in de kerk en zijn het geestelijk volwassen gelovigen.  Hun gelovige leven stopt hier niet, maar krijgt juist een verdiepende impuls die heilzaam is en die (nadien) het lichaam van Christus op één of andere manier ten goede kan komen.  Hoewel de concrete aanleidingen erg kunnen verschillen, herkennen deze mensen (soms pas na verloop van tijd) Gods hand in deze weg en ervaren die als door Hem geleidt.
  Over het algemeen komt er na een (soms langdurige) verdiepingsperiode spontaan naar boven welke nieuwe rol of plaats zij in Gods Koninkrijk kunnen innemen.
  Tijd en ruimte nemen is belangrijk om een gepaste ontwikkeling op het spoor te komen.
   
 • Een aantal mensen ervaren de invulling van de zondagse viering niet langer als heilzaam.
  • Het kan gebeuren dat persoonlijke visies, belangstellingen of aandachtspunten evolueren en een andere richting opgaan.  Dat kan ook betrekking hebben op de manier waarop iemand de zevende dag wil invullen.  Een aantal van deze mensen ervaart in hun huidige kerkgemeenschap een te groot gemis aan gepaste stimulans en ondersteuning voor hun specifieke weg, wat een gevoel geeft op deze plaats of in deze setting niet verder te kunnen groeien.
  • Sommigen stellen vast dat de drukte en de impulsen van een zondagse samenkomst voor hen zo intens zijn geworden dat ze nadien een hele tijd nodig hebben om hiervan te bekomen.  Zij hebben nood aan een rustiger kader om de rustdag door te brengen.
    
 • Mensen die de kerkgemeenschap verlaten doen dit vaak ook vanuit ongenoegen.
  • Een aantal mensen heeft moeite met het hanteren van een sfeer van wrevel of spanning die soms in een gemeenschap aanwezig kan zijn.  De aanleidingen kunnen heel uiteenlopend zijn.  Zij ervaren de kerkgemeenschap dan niet langer als een heilzaam klimaat om in te vertoeven en trekken er zich uit terug.
  • Er kan een ongezonde invloed of inmenging ervaren worden van mensen die zich boven ons stellen.  Dit beklemmende gevoel kan maken dat mensen meer adem- en bewegingsruimte gaan zoeken buiten het kader van de kerkgemeenschap.
  • Ingrijpender wordt het als er een grondig meningsverschil of conflict ontstaan is op persoonlijk vlak.  Soms met één persoon, maar soms deint het uit en wordt het een breder conflict.  Als er op relatief korte termijn geen oplossing te verwachten is kan dat aanleiding geven om weg te gaan.
    

Wie zichzelf buiten de lokale kerkgemeenschap ziet terecht komen ontmoet veel vragen, vragen die aandacht verdienen. 

Enerzijds bestaat het gevaar dat mensen die de kerkgemeenschap verlaten onvoldoende eigen handvaten ontwikkelen om het geloofsleven zelf verder vorm te geven.  Sommigen hangen met hun kerkplunje ook hun geloof aan de haak.  Het is dus niet altijd zeker dat er een heilzaam spoor gevonden zal worden.  Of sterker gezegd: het kan ook misgaan. 

Anderzijds is het niet zo dat we per definitie verkeerde stappen zetten als we een weg zoeken buiten een kerkgemeenschap. 

Het kan nuttig zijn om enkele begrippen te bekijken. 

Wat verstaan we onder :

 • de kerk
 • het lichaam van Christus
 • Gods Koninkrijk

Hierover iets meer onder het kopje ‘begrippen’.

Enkele verhalen uit de praktijk zijn te vinden bij ‘het verhaal van mensen’.
(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –