Categorie: gzk

 • Extra

  Extra Artikel: EO Visie – Column Annemarie – “Blijf erbij of kom terug” Proza: “Heden geen kerkdienst” Artikel: EO weekmagazine Visie nr.40, 5-11 okt 2019  –  Column Annemarie Blijf erbij of kom terug Gehuld in humor legt Annemarie op ontnuchterende wijze de vinger op de pols:  wat is je motivatie om de kerk te verlaten?…

 • Het verhaal van mensen

  Het verhaal van mensen Inhoud Geen vrede meer vinden in de kerk – zegen vinden thuis ​Ik kwam in een gesprek met een dame die heel bezorgd was omdat ze niet meer naar de kerk gingen. Haar man had afgehaakt omwille van zaken die hem tegenstaken in de kerk.  Hij ging niet meer.  Thuis vond hij…

 • misgaan

  Het kan ook misgaan – onderscheid zien. Op jezelf – eigen verantwoordelijkheid Ik wil niet voorbij gaan aan de valkuilen die er zijn wanneer je je geloofsleven loskoppelt van een kerkgemeenschap.  Er kan aanvankelijk een gevoel van vrijheid overheersen, maar deze vrijheid houdt ook verantwoordelijkheid in.  Een kerkgemeenschap schept een kader waarbinnen veel facetten van…

 • focus

  Focus bewaren. Deel uitmaken van Na stil te hebben gestaan bij ‘Plan Wereld’ komt de vraag naar voor hoe we ons best in dat plan kunnen inpassen.  Met de blik op die grote wereldvisie kunnen we vaststellen dat er andere hoofdthema’s spelen dan gewoon de vraag of we wel of niet behoren tot een lokale…

 • Plan Wereld

  Plan Wereld Coherent geheel Van in ‘den beginne’ leren we God kennen als iemand die iets moois beoogt.  In het verhaal van de schepping ontmoeten we een God die creatief is, oog voor detail heeft en alles in een goede samenhang opbouwt.  Alles wordt vanuit Hemzelf ‘geboren’, draagt Zijn stempel.  Hijzelf is IN de schepping…

 • fases

  Fases in ons (geloofs)leven Fases in het leven ​Het is goed om ons er van bewust te zijn dat we in ons leven op veel verschillende terreinen bepaalde fases doorlopen, zowel korte als langlopende. Onze groei naar volwassenheid is het makkelijkst benoembare voorbeeld.  We worden heel kwetsbaar en afhankelijk geboren.  Naarmate we groeien nemen onze…

 • internet

  Internet en aftoetsen. Kerk en net De plaats die internet als informatie- en communicatiekanaal inneemt is in belangrijkheid enorm toegenomen.  Ook gelovigen haken hier gretig op in.  Dit platform brengt veranderingen teweeg en beïnvloedt mee de manier waarop we ons gelovig leven vorm geven.  De moeite dus om even stil te staan bij deze veranderingen. …

 • verlaten

  De kerkgemeenschap verlaten  –  kan dat wel? ‘The place to be’ We kunnen ons afvragen of vernieuwing en groei niet vooral bewerkt moet worden binnen het kader van een lokale kerkgemeenschap of kerkstructuur.  Is dat niet de plaats waar we als christen deel van horen te zijn?  Die gedachte kom ik telkens tegen wanneer ik…

 • jouw geschiedenis

  Jouw geschiedenis van zoeken – zit ik op een goed spoor? -Start-  u ontvangt… Bij de start van ons leven worden heel veel belangrijke factoren al voor ons bepaald.  Het gezin waarin we worden geboren, de regio in de wereld, de cultuur die daar heerst, (geloofs)opvattingen waarnaar wordt geleefd met het daarbij horende mens- en…

 • geschiedenis zoeken

  Een geschiedenis van zoeken;binnen en buiten de bestaande kerkstructuur. De eerste geloofsgemeenschappen rond Christus Door het getuigenis van de apostelen kwam een steeds grotere groep mensen tot besef dat Jezus de Messias was, de gezalfde van God (of ‘Christus’ in het Aramees). Deze gelovigen in Jezus vonden bij de bestaande traditionele geloofsstructuren rond de tempel geen…

 • begrippen

  Begrippen:  kerk  –  lichaam van Christus  –  Gods Koninkrijk Enkele gedachten over begrippen als de kerk, het lichaam van Christus, Gods Koninkrijk, en jouw plaats daarin. kerk In gesprekken over ‘de kerk’ is het soms even aftasten wat de gesprekspartner daarmee bedoelt. Dat kan erg verschillend zijn: Het belichten van wat een kerk is of moet…

 • Aanleidingen

  Verschillende aanleidingen om een kerkgemeenschap te verlaten Enkele globale aanleidingen uit een breed scala van mogelijkheden en combinaties: Wie zichzelf buiten de lokale kerkgemeenschap ziet terecht komen ontmoet veel vragen, vragen die aandacht verdienen.  Enerzijds bestaat het gevaar dat mensen die de kerkgemeenschap verlaten onvoldoende eigen handvaten ontwikkelen om het geloofsleven zelf verder vorm te…

 • MENU

  Menu – inhoud In de marge Onderstaande overdenkingen hebben globaal genomen een leestijd van 15 à 20 min. Sub-titeltjes verdelen de overdenking nog in kleine stukjes. Onderstaande onderdeeltjes hebben elk een leestijd van 15 à 20 min. Sub-titeltjes verdelen de overdenking nog in kleine stukjes. Meditatief beeld: Is kerkverlating per definitie een probleem ? Onderstaande…